دوشنبه, 03 مهر 1396 15:15

جستجو در شبکه گسترده

اجتماعی

دو جنس مخالف برای هم عادی نمی شوند!

چرا به عنوان یك مسلمان نباید اختیار انتخاب حجاب رو نداشته باشم و در جامعه باید حجاب اجباری باشد؟


حجاب

در مورد معنای اجبار حجاب، ابتدا باید مفهوم اجبار روشن شود:

اگر منظور از اجبار در حوزه قوانین الهی باشد كه باید گفت بدون تردید مسئله «حجاب» یكی از اساسی ترین مسائل واجبات دینی و الهی به شمار می رود كه مورد تأكید و دستور شارع مقدس اسلام قرار گرفته است و به عنوان یكی از ضروریات دین به حساب می آید.

با رجوع به منبع وحی یعنی قرآن، می توان وجوب حجاب و الزام آن را برای زن مسلمان به روشنی دریافت كرد: «و به زنان با ایمان بگو چشم هاى خود را (از نگاه هوس آلود) فرو گیرند و دامان خویش را (از بى عفتى) حفظ كنند و زینت خود را ـ جز آن مقدار از آنان كه نمایان است ـ آشكار ننمایند و (اطراف) روسرى هاى خود را بر سینه خود افكنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود)، و زینت خود را آشكار نسازند مگر براى شوهرانشان، یا پدرانشان، یا پدران شوهرانشان، یا پسرانشان، یا پسران همسرانشان، یا برادرانشان، یا پسران برادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان هم كیششان، یا بردگانشان یا مردان سفیه وابسته (به آنها) كه تمایلى به زن ندارند یا كودكانى كه از امور جنسى مربوط به زنان آگاه نیستند و (به زنان با ایمان بگو: هنگام راه رفتن) پاهاى خود را به زمین نزنند تا زینتِ پنهانیشان دانسته شود (و صداى خلخال كه برپا دارند به گوش رسد) و اى مۆمنان همگى به سوى خدا بازگردید، تا رستگار شوید.» (نور(24) آیه 31)

با توجه به آیه بالا و آیات مشابه در خصوص «حجاب» باید گفت كه این مسئله یكی از اوامر الهی است و ترك آن عقوبت پروردگار را در پی دارد اما پذیرفتن و یا نپذیرفتن آن از سوی مسلمانان مانند سایر احكام الهی امری است كه اجبار و اصرار در پذیرش آن طرد شده است.

آن هنگام كه می خواهیم «حجاب» را به عنوان امری ایمانی یا عقلایی و به عنوان یك فكر و اندیشه به فردی معرفی نماییم، استفاده از ابزار اجبار چه در اندیشه و فكر و چه در قبول ایمان امری نادرست و بی اساس است.

 بنابراین خواه حكومت «اسلامی» باشد یا نباشد، زنان مسلمان باید حدود الهی را رعایت نمایند و اگر اهل رعایت نیز نیستند، سرپیچی خود را آشكار نكرده و نافرمانی از خداوند را ترویج ننمایند. چنانچه روزه خواری علنی، ترك علنی نماز، شرابخواری علنی و علنی نمودن هر معصیت دیگر، گناه بزرگ تر و مضاعفی است. اما اگر منظور از اجبار در رعایت «حجاب» در حوزه قوانین اجتماعی باشد، دو پرسش اساسی پیش می آید :

پرسش نخست، آن است كه آیا «حجاب» مسئله ای در حوزه حریم خصوصی است یا در حوزه حریم عمومی؟

دوم آنكه آیا در جامعه‌ اسلامی الزام به رعایت «حجاب» باید به صورت «قانون» وضع گردد یا خیر؟

برخی بر این باورند كه «حجاب» و چگونگی رعایت آن در محدوده ی حریم خصوصی است و می تواند آزادانه نوع پوشش خود را انتخاب كند؛ بنابراین، این مسئله یك تكلیف شخصی محض است نه یك مسئله اجتماعی و قانونگذار نمی تواند برای آن قانون وضع كند.

نگرش عمیق و بی غرضانه به آیه های حجاب و سوره هایی كه این آیه ها در آنجا آمده است نیز، به روشنی می نمایاند كه حجاب، افزون بر اینكه تكلیف شخصی بانوان مسلمان است، حق جامعه ی دینی نیز می باشد.

آیت الله جوادی آملی در این خصوص می فرماید: «حجاب زن تنها مربوط به خود او نیست تا بگوید من از حق خودم صرف نظر كردم، مربوط به مرد هم نیست تا مرد بگوید راضیم ... حجاب زن حقی است الهی؛ حرمت و حیثیت زن به عنوان «حق الله» مطرح است...»( آیت الله جوادی آملی، عبدالله، «زن در آیینه جمال و جلال»،ص 423) پوشش بیرونی زنان و حتی مردان در محیط اجتماعی در حیطه ی امنیت اجتماعی نیز تأثیرات محسوسی بر جای می گذارد، چه بسیار پوشش های نادرست و تحریك آمیز كه بسیاری از مخاطرات و ناهنجاری های اجتماعی را پدید آورده است.

نگاه

روانشناسان «چشم چرانی» را یك نوع انحراف روانی قلمداد می كنند. فرد چشم چران هرگز با چند ساعت چشم چرانی در روز قانع نمی شود و با ادامه این روند به بیماری روانی دیگر به نام (vojeurisme) مبتلا خواهد. شد.

پوشش های نادرست افراد جامعه می تواند مفاهیم «عفت»، «حیا»، «خانواده» و... را كه در چارچوب «اخلاق اجتماعی» می گنجد، دچار تغییرات جدّی كرده و جامعه را به سراشیبی سقوط اخلاقی بكشاند.

این نكات كه به اختصار ذكر شد نشان می دهد كه مسئله ی پوشش حقی شخصی نیست كه بتوان آن را در حوزه ی حریم خصوصی جای داد ، بلكه «حق الناس» است و درست رعایت نكردن آن تجاوز به حقوق دیگران محسوب می گردد.

مسائلی در حوزه ی حریم خصوصی جای می گیرند كه با منافع اجتماعی ارتباط نداشته و قبول یا رد آن مسئله به منافع و مضر دیگر افراد جامعه آسیب نرساند. بنابراین هر رفتاری كه به منافع دیگران خدشه وارد نماید می تواند مشمول مقررات اجتماعی شود.

اگر در ایران هم مثل کشورهای غربی حجاب را آزاد می گذاشتند، ما دیگر نگران چشم های ناپاک نبودیم و بی حجابی برای همه ی ما عادی می شد!!

اگر مطالعاتی در جوامع غربی داشته باشیم خواهیم دید اگر بی حجابی برای آنها عادی شده است چرا در تبلیغ کالاها و شبکه های تلویزیونیشان از زن های برهنه استفاده می کنند؟

معلوم است این موجود لطیفی که خدا آن را خلق کرد هنوز لطافت خودش را دارد که مورد تبلیغ قرار می گیرد. شاید در نگاه هایشان عادی شده است ولی در وجودشان عادی نشده است. پس هنوز برای آنها بی حجابی و برهنگی جذابیت دارد که از آن استفاده می کنند. خداوند این جذابیت را گذاشته است و این جذابیت جایگزین ندارد.

«حجاب زن تنها مربوط به خود او نیست تا بگوید من از حق خودم صرف نظر كردم، مربوط به مرد هم نیست تا مرد بگوید راضیم ... حجاب زن حقی است الهی؛ حرمت و حیثیت زن به عنوان «حق الله» مطرح است...»

اگر بی حجابی عادی شده است، چرا برای تنوع طلبی بدنبال لذت بردن مرد از مرد رفته اند؟ از لذت بردن از همجنس بدنبال لذت بردن از حیوان رفته اند ولی سیر هم نشده اند.

شاید آنها مثل ما به بی حجابی نگاه نکنند، و بی حجابی در جامعه ی اروپا عادی شده باشد، پس چرا هنوز خیانت هایی در محیط کاری و اداری دیده می شود؟ چرا کسی که به همه ی لذت ها دسترسی دارد به منشی خودش رحم نمی کند؟ اگر آزادی جنسی عادی شدن را بدنبال دارد، چرا تبلیغات،تنوع طلبی، هم جنس بازی ،حیوان بازی و خیانت؟

پس در غرب بی حجابی عادی نشده است و ما فکر می کنیم که فضاهای خیابانشان عادی شده است ولی این طور نیست. نگاه هایی که مردم به بی حجاب ها می کنند عادی نیست، فکرهایی که در سرها می گردد عادی نیست. زیرا خدایی که ما را خلق کرده است فرمود که دو جنس مخالف برای همدیگر عادی نمی شوند ؛ زیرا قرار است که این دو جنس مخالف با نگاه های خاص به یکدیگر نگاه کنند. پس بیایید بنده خدا بشوید تا از نگاه هایتان لذت ببرید. گناه نکنید زیرا بنده ی شیطان می شوید و شیطان شما را به سمت تنوع طلبی می برد و شما را مضطرب می کند.

آنها حاضرند خودشان را به سخیف ترین و زشت ترین قیافه ها در بیاورند زیرا از زیبایی لذت نمی برد. آنها آنقدر زیبایی دیده اند که می خواهند مدل دیگری ببینند. اگر انسان زیبایی ها را در یک مورد حلال خودش می دید، به این بلاها گرفتار نمی شد.

فرد تشنه با یک نصف لیوان آب شیرین تشنگی اش برطرف می شود ولی کسی که آب شور دریا را می خورد هیچ وقت تشنگی اش برطرف نمی شود. حرام آب شور و حلال آب شیرین است.

خدا فرموده است که نیاز جنسی ات را با حلال تأمین کن تا سیراب بشوی. در قرآن داریم :مرد و زن مومن چشم هایشان را پایین بیاندازند.

 

منابع:

برنامه سمت خدا

رهروان ولایت

حوزه

طهور

 

عکس و مکثهای سانسوری

نگاهی به این عکس های غیر قابل پخش، کنید. شاید خود شما یا یکی از نزدیکانتان با این سوژه ها عکس داشته باشید

 

کارهایی می کنیم که همه می دانیم ناپسندند اما نمی دانم چگونه آن را برای خود زیبا می کنیم و تازه بدان ها فخر هم می کنیم. نصف آنچه امروز از زندگی هایمان می نالیم رنجشی است که خودمان به دلیل مازوخیسم – خودآزاری- اجتماعیمان بر سر خودمان آورده ایم اما نه اثری از کبک هست و نه برف. بی تعارف آنچه تو سر دیگران می زنیم تاج سر خود می کنیم، معلوم نیست به کجا می رویم و گویا داروی این دردها نیز تحریم شده اند!

روی برخی از این مسائل چند دقیقه ای مکث می کنیم

سکانس اول عروسی!
عروسی

این عروسی هر چقدر هم شیک باشد باز هم در نظر میزبان خیلی معمولی بوده و هزاران کم و کاستی از بغلش بیرون می زند حالا اگر سه تا وام و سند و ساعت ها اضافه کاری و بی خوابی پشت آن خوابیده باشد مهم نیست، مهم همین یک شب ها است و زن و مردم که از آدم راضی باشند!

سکانس دوم سگ خوانده ها!
سگ بازی

"عموها سگ، سگ عمو ها" گویا تو بحران ناباروری و پیری جمعیت باید از دغدغه بی خاله و عمو بودن فرزندان گذشت و فکری برای نسل جدید در کلان شهر ها کرد "سگ خوانده ها!" حالا دقیقا پدر و مادر و عمو و خاله اینجا کی میشن و اینکه یارانه به کی تعلق می گیره ما نمی دونیم.

سکانس سوم خسته نباشی دانشجو!
نامحرم، دوستی دختر و پسر

بزنم پس کلت به موهام نگاه می کنی! کلاس رو پیچوندیم اومدیم پارک تا با هم درس بخونیما. درس خواندن امروزی ها خوبی های خاص خودش رو داره، در حالی که دانشجویان در کلاس حاضر نمی شوند داوطلبانه با صمیمیت فراوان برای این امر مقدس به پارک ها می روند و هنوز هم "همه چیز با یک جزوه شروع می شود" حتی دست روی شونه گذاشتن و محرم شدن!

سکانس چهارم دوستی دو دستی
دختر و پسر

"اگر دستش رو بگیری مردی" قدیم تر ها تلویزیون و سینما با ترس و وحشت دوست پسر و دخترها را نشان می دادند اما این روزها اگر دوست دختر نداشته باشی کلاهت پس معرکه است و اگر با دختری راه بروی و دستش را نگیری خیلی امل خواهی بود!. کلا صمیمت با نامحرم یک پز شده است! البته گاهی این صمیمت ها نه فقط یک پز بلکه ناشی از ترس! هستند و متاثر از اینگونه پیام ها " با دوست دخترهای خود ازدواج کنید قبل از اینکه با دوست دخترهای دیگران ازدواج کنید!"

سکانس پنجم صف تو صف
صف

الان هیچکی نمی دونه کجاس! ایرانی ها تنها انسان های شیک و مهربان توی مهمانی ها نیستند فقط کافی است پای مرغ و نان و سبد کالا و یارانه وسط بیاید، این قفل را کلید هیچ رئیس جمهوری باز نخواهد کرد این وضعیت فقط داس می خواهد و تغییرات اتوبوسی!

دوستان فرهنگستان ادب فارسی با دیدن این صحنه اصطلاح جدید "صف تو صف" را به لغتنامه اضافه کردند.

سکانس ششم آقا تو رور خدا
غذا نذری

آمارها می گویند در ایام پخش نذری ها بیماران به طور چشمگیری افزایش می یایند دانشمندان دنبال کشف این ویروس جدید هستند!

البته برخی ها هم که بیمار ندارند تبرک نذری را در قابلمه می بینند، شفا ته قابلمه است و کاری از هیچ کس برنمیاد.

سکانس هفتم پسرهای امروزی
ارایش پسران

کسانی که جدیدا به دنبال ازدواج دختران خود هستند باید برای انتخاب داماد ایده ال خود به این سوال ها جواب دهند داماد پسر باشه یا دختر؟! ابروهاش برداشته باشه یا دست نزده؟ موهاشو گلت کرده باشه یا ساده باشه؟ آپشن گردنبند و لنز و عجیجم هم داریم! عزیزم ببخشید.

سکانس هشتم شادی های یواشکی

بازیگر

مردم همه از بازی های خوب تیم ملی شاد بودند اما گویا عده ای شاد تر بودند کلا شاد بودند؛ جیب اسپانسر بود و آب و هوای خوب و برزیل و جام جهانی، و نمایندگی فرهنگ ایرانی هم فقط در چهارچوب مرزهای خودمان جواب می دهد و چند روزی بود که خلبان اعلام کرده بود هم اکنون از مرزهای ایران اسلامی خارج شده اند پس حله! البته امیدواریم همیشه همه شاد باشند و خرم.

 

منبع:امیر رضوانی - بخش اجتماعی تبیان

مراکز خرید بزرگ تهران (2)

همه دوست دارند آغاز سال نو و بهار را با لباس ها، زیورآلات، وسایل، عطر و ... نو و جدید جشن بگیرند و در عین تازه و زیبا شدن طبیعت، ظاهر و  خانه آنها نیز نو و جدید شود. برای این منظور باید جیب پر پول و وقت کافی داشته باشید تا به مراکز خرید و پاساژهای مختلف بروید و وسایل موردنیاز خود را خریداری کنید. 
 
 

بازار صفویه ونک

بازار صفویه یکی  از مراکز خرید عمومی در تهران است که در محدوده خیابان ونک در خیابان ولی عصر واقع شده است. این بازار یک طبقه و معماری بنای آن به سبک سنتی ساخته شده است. بیشتر فروشگاه های این پاساژ را انواع پوشاک و کیف و کفش تشکیل می دهند.

پاساژ صفویه ونک هر روز از ساعت 9:30 صبح تا 9:30 شب به طور یکسره باز است. البته در روزهای پنج شنبه از 9:30 صبح تا 3 بعدازظهر بیشتر فعالیت نمی کند. در بازار یک طبقه صفویه 67 واحد فروشگاه و دو سرویس بهداشتی وجود دارند. نشانی دقیق آن نیز خیابان ولی عصر، روبه‌روی پارک ملت است.

پاساژ صفویه پارکینگ و رستوران دارد اما کافی شاپ، فست فود یا کافی نت داخل بازار وجود ندارد. اما در اطراف آن همه آنها را می توان پیدا کرد. نزدیک ترین ایستگاه مترو به بازار صفویه، ایستگاه میرداماد است. در این بازار فروشگاه های متنوعی همچون  انواع پوشاک مردانه، زنانه، عطر و ادکلن، لوازم آر ایشی و بهداشتی، دیزاین کادو و ... وجود دارند.

نشانی: خیابان ولی عصر، روبه‌روی پارک ملت

مطلب مرتبط:


مرکز خرید نارون

مرکز خرید نارون در خیابان نیاوران نبش کامرانیه قرار دارد. این پاساژ در واقع طبقه همکف ساختمان نارون را تشکیل داده است و طبقات بالایی آن بخش اداری ساختمان هستند. در مرکز خرید نارون انواع فروشگاه های پوشاک زنانه، مردانه، بچه گانه، جواهرفروشی، لوازم آرایشی و بهداشتی و ... را می توان پیدا کرد.

نشانی: خیابان باهنر (نیاوران)، روبه روی منظریه دوم

مرکز خرید برج نگار ونک

برج نگار یکی از مراکز خرید میدان ونک است که 31 طبقه دارد. البته همه طبقات آن تجاری نیستند و عمده طبقاتش را بخش اداری تشکیل می دهد و فقط طبقه های همکف و اول تجاری هستند. ارتفاع برج نگار ونک حدود یکصد و 14 متر است. موقعیت تجاری این برج بسیار خوب است و در پایین درب ورودی آن نیز شعبه ای از آدیداس قرار دارد.

این برج در قلب منطقه تجاری اداری شمال تهران، در خیابان ولیعصر، به صورت سه بَر، در صد متری شمال مـیدان ونـک احداث گردیده است و با دسترسی‌های منحصر به فرد از طریق بزرگراه‌های مدرس، حقانی، همـت، کردستان و نـیایش، موجبات سهولت رفت و آمد به سایر نـقاط شهر را فـراهم ساخته است.

در برج نگار انواع فروشگاه های برندهای معتبر و خارجی در زمینه های مختلف پوشاک، کیف و کفش، عطر و ادکلن فعالیت دارند.

تعداد طبقات: دو طبقه تجاری

نشانی: تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ونک -مرکز خرید برج نگار


مرکز خرید ونک

عمده فروشگاه های مرکز خرید ونک به ارائه پوشاک و کیف و کفش زنانه اختصاص دارند.

 تعداد واحدها: 120

تعداد طبقات: دو طبقه تجاری

متراژ: 8000 متر مربع

تلفن: 88775617

نشانی: میدان ونک - خیابان ونک - نبش خیابان کار و تجارت- مرکز خرید ونک


مجتمع تجاری گلستان

یکی از مراکز خرید موجود در محله شهرک غرب تهران، مجتمع تجاری گلستان است. این مجتمع در ضلع جنوبی خیابان مهستان واقع شده است‌. گستان سه طبقه است اما طبقه های اول و دوم ساختمان فعال‌ تر از طبقه سوم آن هستند. در این مرکز خرید انواع لباس‌، اجناس تزیینی‌، ساعت‌، طلا و نقره‌، عکاسی‌، فرش‌، گل و شیرینی به فروش می رسند.

معماری بنای مجتمع تجاری گلستان آجر سه سانتی متری و بسیار ساده است. مجتمع تجاری گلستان  بین دو حیاط شمالی و جنوبی قرار دارد.

در کنار انواع فروشگاه‌ های متعدد لباس‌ و ... بانک های تجارت و صادرات نیز در این مرکز تجاری قرار دارند.

نشانی : شهرک غرب - خیابان ایران زمین - ابتدای خیابان مهستان - مرکز خرید گلستان


 مرکز تجاری مروارید

مجتمع تجاری مروارید در سال 1374 راه اندازی شده است. این مجتمع دارای 26 واحد تجاری در دو طبقه و 16 واحد اداری در 4 طبقه قرار دارد. عمده فروشگاه های بخش تجاری به صنف موبایل تعلق دارند و واحدهای اداری در زمینه مهندسی، ابنیه ، موبایل و خدمات به فعالیت مشغول هستند.

 تعداد واحدها: 26

دو طبقه تجاری

تلفن: 44244161

نشانی: تهران - خیابان ستارخان - بین چهارراه خسرو و فلکه اول صادقیه - مرکز تجاری اداری مروارید

پاساژ تک ونک

تعداد واحدها: 24

تعداد طبقات: یک طبقه تجاری

متراژ: 500 متر مربع

تلفن: 88885693

نشانی: میدان ونک - خیابان ونک- نبش خیابان کار و تجارت - پاساژ تک


مجتمع تجاری سئول

این مجموعه دارای فضای تجاری و تفریحی بوده و در شمال تهران قرار دارد. بیش از شصت واحد تجاری خدماتی در این مرکز فعالیت می کنند که کالاهایی همچون لباس مردانه، زنانه و بچه گانه، مبلمان، لوازم کادویی، لپ تاپ، بدلیجات، لوازم خواب، لوازم آرایش، لوازم خانگی، مکمل های دارویی ورزشی، و خدماتی نظیر چاپ عکس، آکواریوم، کافی شاپ و خدمات مسکن را ارائه می کنند.

تعداد واحدها: 62

تعداد طبقات:  یک طبقه

متراژ :   20هزار متر مربع

نشانی: خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی شمالی - میدان شیخ بهایی - مجتمع تجاری سئول

مرکز تجاری ایران زمین

مرکز تجاری ایران زمین در ضلع غربی خیابان ایران‌زمین و روبه‌روی مجتمع گلستان واقع است‌.

تعداد واحدها: 100

تعداد طبقات: سه طبقه تجاری

متراژ: 8000 متر مربع زیربنا

تلفن: 88097775 - 021

نشانی : تهران، شهرک غرب (قدس)- خیابان ایران زمین- روبروی خیابان مهستان- مرکز تجاری ایران زمین


مجتمع تجاری فرهنگی سینما آزادی

مجتمع تجاری فرهنگی سینما آزادی صنوفی همچون آرایشی بهداشتی، عطر و ادکلن، کیف و کفش، پوشاک، بدلیجات و... را در خود جای داده است.

تعداد واحدها: 45 واحد تجاری

تعداد طبقات: چهار طبقه تجاری

متراژ:  910 متر مربع

تلفن: 88549940

نشانی: تهران- خیابان عباس آباد - نبش خیابان وزرا- مجتمع تجاری فرهنگی سینما آزادی


پاساژ بزرگ اطمینان

بازار بزرگ اطمینان دارای 8 هزار مترمربع زیربنا، 200 واحد تجاری 15 فاز در 5 طبقه، دارای دو ورودی از بلوار امام رضا(ع) و خیابان مظاهر است.

این مرکز شامل فروشگاه هایی در حوزه کامپیوتر و موبایل، پوشاک زنانه و بچه گانه، مانتو و روسری، کیف و کفش، لوازم آرایشی و بهداشتی، پوشاک مردانه، بدلیجات و عطر و اودکلن است.

سایت اینترنتی : www.pasajetminan.com

تعداد واحدها: 200 واحد تجاری

تعداد طبقات: پنج طبقه تجاری

متراژ : 8000 مترمربع زیربنا

تلفن: 33865343

نشانی: میدان بسیج - ابتدای بلوار امام رضا - نرسیده به میدان آقانور- پاساژ اطمینان


مرکز خرید شیری

مرکز خرید شیری در سال 1377 راه اندازی شده است و طیف متنوعی از مشاغل در آن به ارائه محصولات و خدمات می پردازند.

تعداد واحدها: 40

نشانی: فلکه دوم صادقیه - ابتدای خیابان اعتمادیان - مجتمع تجاری شیری

بازار ونک

بازار ونک دارای 1 طبقه تجاری بوده و در بخش شمال شرقی میدان ونک واقع شده است.

تعداد واحدها: 16

تعداد طبقات: یک طبقه تجاری 

متراژ: 600 متر مربع تجاری

تلفن: 88774910

نشانی: ضلع شمال شرقی میدان ونک - بازار ونک


منبع: برترین ها


نقشه های نوروزی سارقان را بشناسید

با شلوغ شدن خیابان های شهر در روزهای آخر سال و خلوت شدن آن در تعطیلات عید، کاسبی یک عده از سارقان رونق بیشتری پیدا می کند. آنهایی که برای رسیدن این روزها لحظه شماری می کنند و دندانشان را تیز کرده اند تا در ایام عید و روزهای آخر سال هر چقدر می توانند سرقت کنند و سکه روی سکه بگذارند.

این افراد برای رسیدن به خواسته هایشان، نقشه های مختلفی دارند. نقشه هایی که هر سال سعی می کنند شکل و شمایل تازه ای به آنها بدهند تا لو نروند. اگر می خواهید نوروز امسال از سوی دزدان نقره داغ نشوید و بعد از تعطیلات، حالتان گرفته نشود این گزارش را بخوانید تا با شیوه و شگردهای سرقت در این روزها آشنا شوید.

سرقت فرش

می خواهید خانه تکانی کنید؟ دنبال یک کارگاه شستشوی فرش هایتان می گردید تا سال نو را با اثاثیه و فرش های تمیز شروع کنید؟ دست نگهدارید. این یک آگهی تلویزیونی نیست، بلکه هشداری است برای شما که نمی خواهید فرشتان را با دستان خودتان در اختیار سارقانقرار دهید و سال نو به جای خرید عید دنبال فرش جدید باشید.

یکی از شگردهای سارقان در این ایام، سرقت فرش هاست. آنها برای اجرای این نقشه، نه از دیواری بالا می روند و نه از چاقویی برای تهدید استفاده می کنند تا به هدفشان برسند. راز این سارقان، پخش کردن آگهی تبلیغاتی شستن فرش و قالی با قیمتی بسیار پایین است.


سرهنگ عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران می گوید: «این تبهکاران با توزع انواع آگهی های تبلیغاتی در کمین شهروندان هستند. این تبلیغات به صورت پخش کردن برگه هایی است که تنها یک شماره در آن ذکر شده استم این شرکت ها در تبلیغات خود، هیچ اشاره ای به آدرس کارگاه قالیشویی نمی کنند. برخی از این شرکت های قلابی، با اجاره دفتر با کرایه ماهیانه بالا و تهیه اسناد جعلی، در این ایام به فعالیت پرداخته و پس از جمع آوری فرش های شهروندان، با تعطیل کردن دفترشان، فرار می کنند. اعلام قیمت های پایین از سوی این تبهکاران، ترفندی برای فریب مردم استم.»

او ادامه می دهد: « برای گرفتار نشدن دردام این مجرمان، از شرکت های قالیشویی که آگهی هایشان در روزنامه ها چاپ می شود، استفاده کنید زیرا اغلب، مدارک اینگونه شرکت ها کنترل می شود. البته تاکید می کنم چاپ آگهی در روزنامه ها دلیلی برای تایید فعالیت شرکت ها نیز نخواهد بود.»

هنگام تحویل فرش ها به نمایندگان قالیشویی ها، کارت شناسایی آنها را به دقت بررسی کنید، همچنین مشخصات ظاهری آنها را نیز همراه با شماره پلاک خودرویشان یادداشت کنید تا در صورت بروز مشکلات احتمالی، پلیس بتواند مجرمان را شناسایی و دستگیر کند.

البته راه مطمئن تری هم برای اینکه خیالتان از بابت شستن فرش هایتان راحت شود، هست. اینکه برای اطمینان بیشتر از صحت فعالیت این شرکت ها، از اتحادیه قالیشویان استعلام کنید. شرکت هایی که از طریق اتحادیه مجوز فعالیت می گیرند موظف به رعایت 17 بند هستند.

به عنوان نمونه باید دارای دفتر یا کارخانه با مجوز فعالیت تجاری باشند، کارمندان و رئیس شرکت نباید سوءپیشینه داشته باشند و آزمایش سلامت نیز داشته باشند. از لحاظ فنی هم باید اصول مربوطه را به طور حرفه ای رعایت کنند. البته عده ای هم هستندکه ترجیح می دهند خودشان فرش هایشان را بشویند. سرهنگ محمدیان به این افراد هم توصیه می کند: پس از شستن فرش های خود، آن را برای خشک شدن روی دیوار یا پشت بام قرار ندهید. فرش را در مکانی قرار دهید که به کوچه و خیابان مشرف نباشد.

جیب برهای اتوبوسی

جیب بری، سرقت دیگری است که اوج آن در روزهای آخر سال و قبل از عید است، درست زمانی که خیابان ها، ایستگاه های اتوبوس، تاکسی، مترو و پاساژها و مغازه ها پر از آدم هایی است که برای خرید شب عید از خانه هایشان بیرون زده اند.

شلوغی همان چیزی است که جیب برها علاقه زیادی به آن دارند چرا که در این صورت احتمال لو رفتنشان کاهش پیدا می کندو راحت تر می توانند در ازدحام جمعیت، جیب طعمه هایشان را خالی کنند.


رئیس اداره پنجم پلیس آگاهی تهران می گوید: «محل تردد جیب برها، اتوبوس ها، متروها و همچنین مراکز شرلوغ شهر است، جاهایی که ازدحام جمعیت باعث شود شخص متوجه حرکت دست جیب برها در جیب هایش نشود.

این گروه از سارقان، وقتی بازار داغ خرید را می بینند، خریدارها را زیر نظر می گیرندتا اطلاعاتی درباره مقدار پولی که همراهشان هست و جیبی که پول ها داخل آن است به دست بیاورند. روزهای آخر سال تا زمان تحویل سال، بهترین زمان برای فعالیت آنهاست.»

رئیس اداره پنجم ادامه می دهد: «اگر می خواهید در دام این افراد گرفتار نشوید، هنگامی که برای خرید به بازار می روید مراقب کیف ها و جیب هایتان باشید. سعی کنید از حمل پول نقد خودداری کنید و خریدهایتان را با استفاده از کارت عابربانک انجام دهید.»

این را هم باید در نظر بگیرید که رمز عابربانکتان را روی کارت یادداشت نکنید و هنگام خرید، آن را با صدای بلند به زبان نیاورید. اگر گوشی گرانقیمت دارید، آن را در جیب یا کیفی قرار دهید که امکان سرقت آن از طریق جیب بری کم باشد. در ایستگاه های اتوبوس و مترو، مراقب کسانی که شما را هل می دهند باشید و حواستان باشد که وسایلتان را به جای جیب های روی لباس، در جیب های بغل گذاشته و مراقب آنها باشید.

تورهای ارزانقیمت

عید است و وقت سفر. حتی خیلی ها ترجیح می دهند که سفرهای سالانه خود را در تعطیلات عید انجام دهند و برای همین، لحظه شماری می کنند تا با رسیدن نوروز، راهی سفری شوند که از مدت ها قبل برایش برنامه ریزی کرده اند.

گروهی از کلاهبرداران که از این ماجرا به خوبی آگاه هستند و می دانند که عده زیادی ترجیح می دهند از طریق تورهای داخلی و خارجی راهی سفر شوند، نقشه می کشند تا کلاه گشادی سر این افراد گذاشته و جیب هایشان را پر از پول کنند.

ترفند تورهای ارزان قیمت داخلی و خارجی، مهمترین شیوه کلاهبردای از مسافران نوروزی است. لابد شما هم شنیده اید که هیچ ارزانی بی حکمت نیست، در مورد این تورها هم این مثل صدق می کند.

برای اینکه بیشتر در جریان این شگرد قرار بگیرید، به توضیح پرونده ای می پردازیم که مدتی قبل در پایتخت شکل گرفت و شاکیان زیادی داشت.

در این پرونده، مرد کلاهبردار که بعد از آزادی از زندان یک موسسه توریستی راه اندازی کرده بود، به بهانه برگزاری تورهای مسافرتی ارزان قیمت به کشورهای اروپایی و آسیایی، دست به کلاهبرداری از 40 مسافر زده بود.

ماجرا با شکایت مرد جوانی به دادسرای ناحیه 2 تهران آغاز شد، زمانی که او در مقابل بازپرس پرونده قرار گرفت از کلاهبرداری مرد میانسالی خبر داد.

این مرد گفت: «چند روز قبل برای تعطیلات عید می خواستیم به سفر برویم و برای تهیه بلیت به آژانس مسافرتی رفتیم. در آنجا با مرد میانسالی مواجه شدیم که خود را مدیر آژانس معرفی کرد، زمانی که متوجه شد قصد رفتن به خارج از کشور را داریم به ما قول داد با هزینه کم، در کمترین زمان، مقدمات سفر ما را فراهم خواهد کرد. او 2.5 میلیون تومان پول به همراه مدارکمان را گرفت و قرار شد بعد از آماده شدن مدارک سفر، از طرف آژانس با ما تماس گرفته شود. بعد از چند روز، وقتی دیدم خبری از آژانس مسافرتی نشد با آنها تماس گرفتم و بهرام گفت که برای چند نفر از مسافران مشکل پیش آمده و به زودی این مشکل برطرف می شود. اما هیچ خبری از تور نشد و من برای گرفتن مدارک و پول به آژانس رفتم اما در کمال تعجب دیدم که دفتر تور تخلیه شده است.»

به دنبال شکایت مرد جوان، تحقیقات در این خصوص آغاز شد و مشخص شد که موسسه توریستی هیچ مجوزی نداشته و مدیر آژانس یک متهم سابقه دار است. تحقیقات نشان می داد که مرد کلاهبردار پس از آزادی از زندان با چاپ آگهی تورهای مسافرتی ارزان قیمت برای ایام عید، نقشه کلاهبرداری خود را اجرا کرده است.

مرد کلاهبردار به این شیوه از بیش از 40 توریست و مسافر کلاهبرداری کرده بود.

زورگیری با موتور

جیب برها تنها دزدانی نیستند که از شلوغی بازار خرید در روزهای قبل از تحویل سال نو، نهایت استفاده را می برند. دسته دیگریاز دزدان که دندانشان را برای سرقت پول های شهروندان تیز کرده اند، زورگیرها و کیف قاپ های موتورسوار هستند.

آنها می دانند که در این ایام، کسانی که برای خرید راهی بازار می شوند، حتما پول زیادی همراهشان دارند، برای همین با حضور در مراکز تجاری و بانک ها، مردم را زیر نظر می گیرند و هر کس که پول بیشتری همراهش باشد، سوژه بهتری برای آنها محسوب می شود.


آنها سوژه هایشان را تعقیب می کنند و وقتی سوژه شان به محلی خلوت می رسد، دست به زورگیری و سرقت می زنند یا اینکه خیلی ناگهانی اقدام به قاپیدن کیف او می کنندو اگر این شگرد جواب نداد، چاقویشان را زیر گلوی سوژه می گذارند و با تهدید دست به سرقت می زنند. آنها نقشه هایشان را درست در جاهایی اجرا می کنند که فرد نتواند از کسی کمک بخواهد، خیابان های خلوتی که راه دررو برای دزدان موتورسوار دارد و آنها می توانندن بی آنکه کسی متوجه شود، سرقت را انجام داده و فرار کنند. شگرد استفاده از کارت عابربانک برای ناکام کردن این افراد بهترین شگرد است اما بعضی از زورگیران که معمولا در پوشش مسافرکش دست به زورگیری از مسافران می زنند، ممکن است با تهدید مالباخته، او را مجبور کنند رمز عابربانکش را هم در اختیارشان قرار دهند. پس بهترین راه برای در امان ماندن از دست این دزدان، این است که تا حد ممکن مسیر ترددتان را از خیابان های خلوت انتخاب نکنید، دوم اینکه از کارت عابربانک به جای پول نقد استفاده کنید و اگر در کارتتان پول زیادی بود، هنگام سوار شدن به ماشین های مسافرکش، سعی کنید از تاکسی، اتوبوس یا مترو استفاده کنید. اینطوری می توانید خرید ایمنی داشته باشید.

سرقت خودرو

بازار سرقت خودرو در شب های عید، بازار پر رونقی برای دزدان و کلاهبرداران است. در این روزها، خیلی ها در این فکرند که ماشینشان را برای سال جدید عوض کنند. اینجاست که دست به دامن آگهی ها در روزنامه ها می شوند و گاهی اوقات هم شماره تلفنشان را پشت خودروشان می گذارند و می نویسند که ماشین فروشی است.

از آن طرف سارقان هم که در کمین هستند با برداشتن این شماره تلفن ها از داخل آگهی ها یا پشت شیشه خودروها، دست به کار می شوندو همان نقشه نخ نما و تکراری سرقت را اجرا می کنند.


آنها با فروشنده تماس می گیرند و در نقش خریدار ظاهر می شوند. بعد به سراغ فروشنده می روند و به بهانه تست خودرو، سوار آن می شوند تا دوری بزنند اما دور زدن همانا و سرقت ماشین همان.

شاید بپرسید یعنی مالباخته ها به همین راحتی فریب می خورند؟ دزدان برای فریب مالباخته ها نقشه های مختلفی دارند تا بتوانند اعتمادشان را جلب کنند و در نهایت، سوئیچ ماشین را گرفته و به بهانه امتحان کردن آن، سوارش شوند.

یکی از این نقشه ها، استفاده از موتور یا ماشین سرقتی است. آنها هنگام تست کردن ماشین مالباخته، موتور یا ماشین سرقتی خود را گرو می گذارند تا اعتماد فروشنده را جلب کنند و بعد ماشین مورد نظر را به سرقت می برند. البته آنها شیوه های دیگری هم برای سرقت دارند. دزدان برای سرقت خودروهای مدل بالا، از شگرد تصادف ساختگی هم استفاده می کنند.

در این مورد، سارقان، خودروی مدل بالایی را شناسایی کرده و در فرصتی مناسب و طوری که خسارت شدیدی به خودرو وارد نشود با ماشین خودشان به آن می کوبند. به محض اینکه راننده ازغ خودرواش پیاده می شود تا میزان خسارت را بررسی کند، به ضرب و شتم او می پردازند یا اینکه به سرعت خودشان را پشت فرمان ماشین مدل بالا می رسانند و فرار می کنند.

برای ناکام گذاشتن این دزدان کافی است از شگردهای آنها به خوبی مطلع باشید تا هنگام مواجهه با آنها حواستان را جمع کنید و به راحتی خودرویتان را در اختیار خریدار قرار ندهید یا اینکه هنگام تصادف، همزمان با پیاده شدن از ماشین، آن را خاموش کرده و درها را قفل کنید.

مامورهای قلابی

یکی از موارد سرقت های نوروزی، سرقت با شگرد ماموران قلابی است. سرقت های این دسته از دزدان در ایام عید و پیش از آن رواج گسترده ای دارد. این دسته از دزدان که معمولا از مجرمان طایفه فیوج هستند، خوب می دانند که افراد در هنگام مسافرت، پول زیادی همراهشان است. برای همین، بعد از شناسایی طعمه هایشان، به سراغ آنها می روند و خودشان را مامور جا می زنند و با گفتن این جمله که «گزارش شده شما مواد مخدر همراه خود دارید» یا بهانه های دیگر، شروع به بازرسی بدنی طعمه هایشان می کنند و در همین هنگام، پول های آنها را می دزدند.

رئیس اداره پنجم پلیس آگاهی پایتخت می گوید: «ماموران قلابی هر روز شگردشان برای فریب طعمه هایشان را عوض می کنند اما هدفشان هیچ وقت تغییر نمی کند، هدف آنها انجام بازرسی بدنی طعمه هایشان یا گشتن خودروی آنهاست تا بتوانند از این طریق، پول های طعمه هایشان را سرقت کنند. این افراد به شدت از ماموران پلیس می ترسندو به همین دلیل وقتی از آنها بخواهید کارت شناسایی شان را نشان دهند و در اختیارتان قرار دهند تا آن را بررسی کنید یا اینکه ببینند شما دارید برای بررسی موضوع با پلیس 110 تماس می گیرید، فرار را بر قرار ترجیح می دهند. به همین دلیل در صورت مواجه شدن با چنین افرادی در ایام نوروز، حتما از آنها بخواهید کارتشان را در اختیارتان قرار دهند یا اینکه با پلیس 110 تماس بگیرید و اینطوری مطمئن شوید که آنها مامور واقعی هستند یا قلابی.

پادشاه سرقت ها

نوبتی هم که باشد نوبت به بررسی پرونده سرقت از منازل در ایام عید است. سرقتی که برای دزدان یک سرقت سنتی شده و سال های زیادی از قدمت آن می گذرد و به نوعی پادشاه همه سرقت های نوروزی است، چرا که تقریبا در همه شهرهای کشور رخ می دهد و خیلی ها از آن در امان نمی مانند.

بهترین فرصت برای فعالیت دزدانی که دست به سرقت از خانه ها می زنند، تعطیلات عید است. زمانی که شهرها خالی شده و خیلی از صاحبخانه ها به مسافرت رفته اند.


دزدان برای اطمینان از عدم حضور صاحبخانه در خانه، ترفندهای زیادی دارند. یکی از آنها گذاشتن کارت تبلیغاتی لای در است. آنها وقتی روز بعد به سراغ خانه مورد نظر می روند و می بینند که کارت هنوز لای در مانده، مطمئن می شوند که در این خانه در 24 ساعت گذشته باز نشده و کسی داخل آن نیست. به این ترتیب نقشه سرقت را عملی می کنند. رئیس اداره پنجم پلیس آگاهی تهران در رابطه با این گروه از سارقان می گوید: «در این نوع سرقت ها چون اکثرا صاحبخانه ها، چفت و بست درست و حسابی به خانه هایشان می زنند، دزدان از شیوه دیلم زنی و لولازنی استفاده می کنند و سرقت ها را انجام می دهند. صاحبخانه ها در این ایام باید مراقب باشند و از درهای حفاظتی استفاده کنند. درهای ضد سرقت.»

از همه مهمتر اینکه آنها نباید پول نقد و طلای زیاد در خانه نگهداری کنند. درهای ورودی و خروجی خانه را ببندند و از برنامه مسافرتشان با کسی حرف نزنند. علاوه بر این آنها باید خانه را به دست افراد امینی که به مسافرت نمی روند بسپارند تا هر روز به آن سرکشی کنند و از این طریق مطمئن شوند که سرقتی صورت نگرفته است.


منبع: سرنخ


معروفترین برندهای عینک آفتابی کدامند؟

باید به کیفیت عینک هایی که استفاده می کنیم توجه داشته باشیم، به همین خاطر در این پست معروفترین برندهای عینک آفتابی را برای شما معرفی می کنیم.
 

کسانی که عینک آفتابی را وسیله ای برای جذاب تر نشان دادن استایلشان استفاده می کنند، باید بدانند که این وسیله برای محافظت از چشم هایشان در برابر اشعه های مضر خورشید ساخته شده است.و نه تنها در تابستان بلکه در زمستان مخصوصا روزهای برفی باید مورد استفاده قرار بگیرد.زیرا اشعه هایی که از برف منعکس می شوند همانند نور خورشید برای چشم مضر هستند.

پس باید به کیفیت عینک هایی که استفاده می کنیم توجه داشته باشیم، به همین خاطر در این پست معروفترین برندهای عینک آفتابی را برای شما معرفی می کنیم.

با معروفترین برندهای عینک آفتابی آشنا شوید؟

1-D&G یکی از محبوبترین و مشهورترین برندها برای هنرمندان و هنر پیشگان است. سبک D&G ساده و کلاسیک و در عین حال بسیار شیک و جذاب است. این برند نام خود را بروی ۲ دسته عینک های خود هک می کند. پس در هنگام خرید به این امر توجه داشته باشید.


۲- نام تجاری بعدی فریبنده بازار Channel است. که این نام در بازار مد محبوبیت بسیار خاصی دارد.و هم چنین فعالیت های چشمگیری در زمینه های : کیف، کفش و لباس و … دارد. استایل Channel بدون عینک آفتابی آن ناقص است. این برند بیشترین تنوع رنگی و مدلی را نیز شامل می شودو بیشتر مردم جذب همین رنگ ها و مدل های متفاوت Channel می شوند.


۳-نام تجاری Burberry که مهمولا برای افراد و اشخاص خاصی کار می کند.برخی از مردم ترجیح می دهند که به جای خرید از D&G از Burberry خرید کنندو علت آن رنگ ها و مدل های خاص و چشمگیر آن است .البته براحتی نمی توان از کنار کیفیت D&G نیز گذشت.


۴- اکثر هنر پیشه ها و شخصیت های معروف هنری از عینک های آفتابی Gucci استفاده می کنند.عینک های آفتابی این برند ظرافت و جذابیت منحصر به فردی دارند، به طوری که در نگاه اول هر بیننده را مجذوب خود می کنند. این نام تجاری در صنعت مد بسیار مشهور و معروف است و هم چنین دارای کیفیت و طراحی منحصر به فردی می باشد.


۵-Prada جزء مجموعه های منحصر به فرد لوازم جانبی و طرح های مد روز عینک می باشد.و یکی از اولین انتخاب ها برای خرید بسیاری از زنان و مردان می باشد.

 

منبع: آرایش شیک