استخدام در استانداری و چند اداره دیگر لرستان


استانداری لرستان جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود و ادارات کل (هواشناسی، فنی و حرفه ای، محیط زیست و زندانها) طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل های مربوطه از محل مجوز صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تعداد ۳۳ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون عمومی و تخصصی (کتبی) و مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام می نماید.

جزئیات و رشته های تحصیلی مورد نیاز ( دریافت فرم )

رشته های تحصیلی مورد نیاز:
کارشناس حقوق، مهندسی راه و ساختمان، علوم قضایی، فقه و حقوق اسلامی، مهندسی عمران،معماری،نقشه برداری،جمعیت شناسی، علوم سیاسی،  مدیریت دولتی،جغرافیا، مهندسی کامپیوتر ( نرم افزار، سخت افزار، هوش مصنوعی) ، انفورماتیک، کاربرد کامپیوتر،علوم تربیتی، مدیریت آموزشی، برنامه ریزی آموزشی،شیمی،