استخدام بانک قوامین اردیبهشت و خرداد 92

بانک قوامین در نظر دارد به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی خود از بین برادران واجد شرایط در مقطع تحصیلی کارشناسی رشته کامپیوتر پس از کسب موفقیت درمراحل مصاحبه تخصصی و گزینش در محدوده جغرافیائی استان تهران استخدام نماید.


arm ghavamin


کارمند:

  • مقطع تحصیلی : کارشناسی
  • جنسیت : مرد
  • حداکثر سن : 30 سال
  • محل استخدام : تهران
  • شرایط : داشتن حداقل معدل 14 ، عدم اشتغال به تحصیل
  • رشته های تحصیلی قابل قبول : کامپیوتر

 

  •  
  • ارسال رزومه با پست پیشتاز به آدرس: میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، برج بانک قوامین، طبق ششم، گزینش بانک