خدا رو دوست دارم واسه....

دانلود آهنگ خدا رو دوست دارم رضا صادقی از آلبوم وایسا دنیا

 دانلود آهنگ خدا رو دوست دارم

 

doset daram

 

متن آهنگ

خدا رو می خوام نه واسه اینکه ازش چیزی بخوام******خدا رو می خوام نه واسه مشکل و حل غصه هام
خدا رو دوست دارم نه واسه ی جهنم و بهشت******خدا رو دوست دارم ولینه واسه ی زیبا و زشت
خدا رو می خوامنه واسه خودم که باشم یا برم******خدا رو می خوام نه واسه روزای تلخ آخرم
خدا رو می خوام نه واسه سکه و سکوی و مقام******خدا رو می خوام که فقط تو رو نگه داره برام
خدا رو دوست دارم واسه اینکه تو رو بهم داده******خدا رو دوست دارم چون عاشق بودن و یادم داده
خدا رو دوست دارم چون عاشقارو خیلی دوست داره******خدا رو دوست دارم چون عاشق و تنها نمی زاره
خدا رو دوست دارم واسه اینکه تو رو بهم داده******خدا رو دوست دارم چون عاشق بودن و یادم داده
خدا رو دوست دارم چون عاشقارو خیلی دوست داره******خدا رو دوست دارم چون عاشق و تنها نمی زاره
خدا رو دوست دارم واسه اینکه حواسش با منه******خدا رو دوست دارم آخه همیشه لبخند می زنه
خدا رو دوست دارم واسه اینکه من و تو با همیم******خدا رو دوست دارم که می دونه ما عاشق همیم