دوشنبه, 01 آبان 1396 11:23

جستجو در شبکه گسترده

قمر در عقرب 92

جهت دسترسی شما کاربران عزیز روزهای قمر در عقرب سال ۹۲ را جهت استفاده همگان در این سایت درج می نماییم ، فقط لازم به ذکر است که حتماً می بایست چند ساعتی از هر طرف احتیاط گردد.


روزهاي قمر در عقرب سال 1392

 

روش محاسبه روزهای قمر در عقرب

عقرب برج هشتم از دايره البروج است كه خورشيد سالی يكبار (آبان ماه) وارد آن می شود. ولی ماه هر 27 روز يكبار از آن می گذرد و به مدت حدود 2 روز در آن قرار دارد. طبق روايات نقل شده، برخی امور از قبيل مسافرت و ازدواج در هنگام قمر در عقرب مكروه مي باشد اما اين مسئله از لحاظ علمی هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است. براي محاسبه زمان قمر در عقرب مي توانيد از فرمولی كه در كتاب نجوم مقدماتي آورده شده استفاده كنيد:

فرض كنيد امروز 2 مهر مصادف با 15 شوال است.

1-روزها را يك واحد اضافه كنيد (روز شمسی برابر 3 و روز قمری برابر 16)

2-روز قمری را در عدد 12.2 ضرب كنيد و حاصل را با روز شمسی جمع كنيد.

3-حاصل جمع را بر عدد 30 تقسيم كنيد.

4-حاصل تقسيم را با عدد برج شمسی (مهر=7) جمع كنيد.

5-اگر عدد بدست آمده بيشتر از 12 باشد منهای 12 كنيد.

عددی كه نهايتاً بدست می آيد تعيين كننده موضع ماه در برجهای دوازده گانه است. اگر اين عدد برابر 8 باشد نشان دهنده زمان قمر در عقرب است.


دو حدیث زیبا و مرتبط

 

شخصی به امام صادق ع عرض کرد: «من به گونه ای در نجوم غرق شده ام که هر گاه بخواهم کاری انجام دهم، آن را با اطلاعات نجومی خود می سنجم، اگر برای آن طالع شر و نحسی دیدم آن را انجام نمی دهم و هر گاه طالع خیر و خوبی برای آن دیدم، شروع به اقدام می کنم. امام فرمود: آیا به آن چه به دست آورده ای اعتقاد داشته و بر طبق آن عمل می کنی؟ عرض کرد: بله، امام فرمود: همه کتاب هایت (کتاب های نجومی) را نابود کن و به این علم عمل نکن». الوافی، ج ۱۲، ص۳۵۵

 

رسول اکرم ص فرمودند : هر کس برخدا توکل کند و هیچ گاه ملاحظه سعادت و نحوست روزها را ننماید خداوند او را یاری خواهد نمود و عهده دار او خواهد شد به ویژه اینکه صدقه نیز بپردازد زیرا صدقه نحوست را از بین میبرد.


 منبع: مسائل شرعی شما، ویکی پدیا