سه شنبه, 02 آبان 1396 01:59

جستجو در شبکه گسترده

یا مهدی

گفتم که خدا مرا مرادي بفرست طوفان زده ام راه نجاتي بفرست فرمود که با زمزمه يا مهدي نذر گل نرگس صلواتي بفرست.


yamahdi


 

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی

 

 دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی

 

 دایم گل این بستان شاداب نمی​ماند

 

دریاب ضعیفان را در وقت توانایی 

 

دیشب گله زلفش با بادهمی​کردم

 

گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودایی 

 

صد باد صبا این جا با سلسله می​رقصند

 

این است حریف ای دل تا باد نپیمایی

 

 مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد

 

کز دست بخواهد شد پایا بشکیبایی

 

 یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم

 

رخساره به کس ننمود آن شاهد هرجایی

 

 ساقی چمن گل را بی روی تو رنگینیست

 

شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی

 

 ای درد توام درمان در بسترناکامی

 

و ای یاد توام مونس در گوشه تنهایی

 

 در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم

 

لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی 

 

فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست

 

کفر است در این مذهب خودبینی وخود رایی

 

 زین دایره مینا خونین جگرم می ده

 

تا حل کنم این مشکل در ساغرمینایی 

 

حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد

 

شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی