یکشنبه, 30 مهر 1396 06:04

جستجو در شبکه گسترده

عيد است ولي بدون او غم داريم


ya ghaem


مهدي جان  تو بيايي همه ساعتها، ثانيه ها

از همين روز همين لحظه همين دم عيدند

--------

چهار دعاي برتر لحظه تحويل سال

اول دعا براي ظهور آن بي مثال

دوم تمام ملت بي ضرر و بي ملال

سوم رسيدن ما به قله هاي کمال

چهارم تمام جيب ها پر از پول ، اما حلال

--------

گلها همه با اذن تو برخواسته اند

از بهر ظهور تو خود آراسته اند

مردم همه در لحظه تحويل،

بي شک اول فرج تو را از خدا خواسته اند

--------

صدمبارک به تو آن عيد که فردا باشد

نـوروز نـويد وصـل دلـها بـاشـد

امـيـد که با فضل خداوند جـلـيّ

سـال فـرج مـهـدي زهـرا باشـد

سال نو بر شما مبارک باد

--------


سرخوش آن عيدي که آن باني نور

ازکنار کعبه بنمايد ظهور

قلبها را مهر هم عهدي زند

از حرم بانک انا المهدي زند

--------

سال خود را با بهترين ?سين آغاز کنيد

سلام قولا” من رب الرحيم

سلام علئ موسى و هارون

سلام علئ ابراهيم

سلام علئ نوح فى العالمين

سلام علئ المرسلين

سلام علئ إلياسين

سلام هي حتى مطلع الفجر

--------

روزها نو نشده کهنه تر از ديروز است

گر کُند يوسف زهرا نظري ، نوروز است

لحظه ها در تپش تاب وتب آمدنش

آسمان چشم به راه قدمش هر روز است

اللهم عجل لوليک الفرج

--------

خوش آن دمي که بهاران قرارمان باشد

 ظهور مهدي زهرا بهارمان باشد

--------

بي تو اينجا همه در حبس ابد، تبعيدند

سالها، هجري و شمسي همه بي خورشيدند

سيرتقويم جلالي به جمال توخوش است

فصلها را همه با فاصله ات سنجيدند

توبيايي همه ساعتها، ثانيه ها

از همين روز همين لحظه همين دم عيدند

--------

عيد است ولي بدون او غم داريم

عاشق شده ايم و عشق را کم داريم

اي کاش که اين عيد ظهورش برسد

اين گونه هزار عيد با هم داريم

اللهم عجل لوليک الفرج

--------

آمد بهار و گل رخ من در سفر هنوز

خنديد و ابر چشم من از گريه تر هنوز

آمد درخت گل به بر امّا چه فايده؟

کان سرو گلعزار نيامد به بر هنوز

--------

خودت گفتي وعده در بهار است

بهار آمد دلم در انتظار است

بهار هر کسي عيد است و نوروز

بهار عاشقان ديدار يار است

اللهم عجل لوليک الفرج

--------

براستي رسيدن اين عيد سعيد باستاني

همراه با روئيدن جوانه ها و درختان و نو شدن جسم ها و جانهاي عاشقان را تبريک و تهنيت گوييم .

دلهامان را نزديک ، دستهامان را به همديگر بدهيم و در سال جديد با ياري هم منظري زيبا و زندگي خاطره انگيز خلق کنيم.