جمعه, 31 شهریور 1396 02:42

جستجو در شبکه گسترده

تکنیک های موفقیت از دیدگاه استاد شاهین فرهنگ

 میل به کمال و بهتر شدن در وجود تمامی ما انسان ها وجود دارد، همه ی ما دوست داریم انسان های بهتری باشیم . شاید در عمل کمی ضعیف کار می کنیم ولی تمایل به بهتر شدن در آفرینش ما وجود دارد.

 

farhang


به بیان دیگر می توان گفت فلسفه و هدف نهایی از خلقت و حضور در هستی بهتر شدن و حرکت به سمت کمال است . چنان که حضرت علی علیه السلام فرمودند : " هر کس دو روزش مثل هم باشد زیانکار است."


قطعا بهتر شدن و حرکت به سمت کمال -هر چند کوچک- تأثیر شگرفی بر زندگی ما می گذارد، چنانچه این تغییرات با صبر و استقامت و استمرار توأمان گردد، تأثیری چند برابر خواهد داشت.سایت رسمی استاد شاهین فرهنگ و

 جهت خرید سی دی دوره های مختلف آموزشی به اینجا مراجعه کنید:

 http://kht.ir/

 

دانلود دوره خانواده موفق استاد شاهین فرهنگ


 

در ادامه، سلسله مقالاتی رو به تدریج خواهم آورد

 

که برداشتی است از کلاس " تکنیک های موفقیت" استاد شاهین فرهنگ.


 

جلسه اول / برای تحول آماده شویم


جلسه دوم / آستینها را بالا بزنیم


جلسه سوم /توانایی های مغز و ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه


جلسه چهارم / عبارات مثبتی که متحول می کنند


جلسه پنجم / خداحافظی با برخی جملات مشهور و منفی!

 

جلسه ششم / تکمیل بحث عبارات مثبت


جلسه هفتم / از آهنگ محسن چاوشی تا سریال جراحت

 

جلسه هشتم/سیاست فعال در برخورد با منفی ها

 

جلسه نهم / نگرانی و حساسیت را کنار بگذاریم


جلسه دهم/ با مهمترین کشف روانشناسی همراه شویم

 

جلسه یازدهم/ وقتی تصویر سازی ذهنی معجزه می کند

 

جلسه دوازدهم / بحث جذاب هاله های انرژی

 

جلسه سیزدهم / دور و بر ما یعنی خود ما!!

 

جلسه چهاردهم/وقتی انرژی ها ما را هدایت می کنند

 

جلسه پانزدهم/ هیچ رویدادی اتفاقی نیست

 

جلسه شانزدهم/ به به!


جلسه هفدهم/ سه قانون مهم طبیعت

 

جلسه هجدهم/اولین کلید طلایی: بخشش

 

جلسه نوزدهم/دومین کلید طلایی:دعا

 

جلسه بیستم/سومین کلید طلایی: عدم قضاوت


جلسه بیست و یکم/چهارمین کلید طلایی: پرسش


جلسه بیست و دوم/پنجمین کلید طلایی: شکر

 

جلسه بیست و سوم/ششمین کلید طلایی: تغییر در نوع نگرش


 جلسه بیست و چهارم/هفتمین کلید طلایی: رهایی از دلبستگی و وابستگی


جلسه بیست و پنجم/هشتمین کلیدطلایی: استفاده از فرصت ها

 

جلسه بیست و ششم/نهمین کلید طلایی: عشق به خویشتن

 

 جلسه بیست و هفتم/دهمین کلیدطلایی: یکپارچه شدن با خود و دیگران

 

جلسه بیست و هشتم/یازدهمین کلیدطلایی، زندگی هدفمند(1)

 

جلسه بیست و نهم/یازدهمین کلیدطلایی، زندگی هدفمند(2)

 

جلسه سی ام/یازدهمین کلیدطلایی، زندگی هدفمند(3)

 

جلسه سی و یکم/ یازدهمین کلیدطلایی، زندگی هدفمند(4)

 

جلسه سی و دوم/یازدهمین کلیدطلایی، زندگی هدفمند(5)

 

جلسه سی و سوم/یازدهمین کلیدطلایی، زندگی هدفمند(6)

 

جلسه سی و چهارم/یازدهمین کلیدطلایی، زندگی هدفمند(7)

 

جلسه سی و پنجم/یازدهمین کلیدطلایی، زندگی هدفمند(8)

 

جلسه سی و ششم/یازدهمین کلیدطلایی، زندگی هدفمند(9)

 

جلسه سی و هفتم/یازدهمین کلیدطلایی، زندگی هدفمند(10)

 

جلسه سی و هشتم/ دوازدهمین کلید طلایی، حضور در لحظه 1

 

جلسه سی و نهم/دوازدهمین کلید طلایی، حضور در لحظه 2

 

جلسه چهلم/ آخرین کلید طلایی، توکل 1

 

جلسه چهل و یکم/ آخرین کلید طلایی، توکل 2

 

جلسه چهل و دوم/تکمیلی، نماز 1

 

جلسه چهل و سوم/تکمیلی، نماز 2

 

جلسه چهل و چهارم/ تکمیلی، نماز 3

 

جلسه چهل و پنجم/چرا زندگی سخت است؟سایت رسمی استاد شاهین فرهنگ و

جهت خرید سی دی دوره های مختلف آموزشی به اینجا مراجعه کنید:

 http://kht.ir/

دانلود دوره خانواده موفق استاد شاهین فرهنگ